• LK, ocak ve ekstraktör robotu da dahil olmak üzere magnezyum kalıp dökümünü işlemek için tüm üniveral makineleri temin edebilir.
    • LK makinesinin yüksek hızlı enjeksiyonu, yüksek akıcılık ve düşük ısı içeriği nedeniyle Magnezyum alaşımı özellikleriyle başa çıkabilir.
    • Oksidasyonu önlenmiş ve güvenliği sağlanmış,Erimiş Magnezyum alaşımı koruması için son derece güvenilir gaz karıştırıcısı kullanılır.
    • LK, erimiş Mg alaşımının güvenli kullanımı, yangınla mücadele, kalıp tasarımı gibi Magnezyum döküm için tam teknik destek sağlar.
    • Hem soğuk ocaklı kalıp döküm makinelerinde hem de sıcak ocaklı kalıp döküm makinelerinde mevcut. "